اسامی منتخبین بخش فیلم کوتاه سومین جشنواره ملی استعداد یابی در 2 بخش دانش‌آموزی و دانشجویی مشخص گردید، جهت مشاهده نتایج فیلم کوتاه کنید. نتایج سایر بخش‌ها متعاقبا در صفحه اعلام نتایج جشنواره درج خواهد گردید.