نمایشگاه آثار برگزیده دومین جشنواره استعداد یابی هنری ، در نگارخانه عمارت شهرداری تبریز درمعرض دید عموم قرارگرفت.

منبع: نصرنیوز